کلاس در زبان دارت

کلاس‌ها در زبان دارت برای ایجاد قالب و ساخت اشیاء با ویژگی‌ها و رفتارهای مشابه استفاده می‌شوند.

تعریف کلاس:

برای تعریف یک کلاس در زبان دارت از کلمه کلیدی class استفاده می‌کنیم.

Dart

class Person {
 // ویژگی‌ها
 String name;
 int age;

 // رفتارها
 void greet() {
  print('Hello, my name is $name.');
 }
}

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

اجزای کلاس:

 • نام کلاس: Person
 • ویژگی‌ها: name و age
 • رفتارها: greet()

ایجاد شیء:

برای ایجاد یک شیء از یک کلاس، از کلمه کلیدی new استفاده می‌کنیم.

Dart

var person1 = new Person();
person1.name = 'Bard';
person1.age = 20;

person1.greet(); // چاپ "Hello, my name is Bard."

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

انواع کلاس‌ها:

 • کلاس‌های ساده: کلاس‌هایی که فقط شامل ویژگی‌ها و رفتارها هستند.
 • کلاس‌های انتزاعی: کلاس‌هایی که نمی‌توانند اشیاء مستقیمی ایجاد کنند و فقط برای ارث‌بری استفاده می‌شوند.
 • کلاس‌های mixin: کلاس‌هایی که برای اضافه کردن ویژگی‌ها و رفتارها به کلاس‌های دیگر استفاده می‌شوند.

نکاتی در مورد کلاس‌ها:

 • کلاس‌ها می‌توانند وراثت (inheritance) را پشتیبانی کنند.
 • کلاس‌ها می‌توانند رابط (interface) را پیاده‌سازی کنند.
 • کلاس‌ها می‌توانند جنریک (generic) باشند و با انواع داده مختلف کار کنند.

مثال‌های بیشتر:

Dart

// کلاس با وراثت
class Animal {
 void move() {
  print('I am moving.');
 }
}

class Dog extends Animal {
 void bark() {
  print('Woof!');
 }
}

// ایجاد شیء از کلاس Dog
var dog = new Dog();
dog.move(); // چاپ "I am moving."
dog.bark(); // چاپ "Woof!"

// کلاس با رابط
class Person {
 String name;

 void greet() {
  print('Hello, my name is $name.');
 }
}

class Greeter {
 void greet() {
  print('Hello!');
 }
}

// کلاس Person رابط Greeter را پیاده‌سازی می‌کند
class Person implements Greeter {
 // ...
}

// استفاده از رابط Greeter
var person = new Person();
person.greet(); // چاپ "Hello!"

// کلاس جنریک
class List<T> {
 // ...
}

// استفاده از کلاس List با نوع String
var names = new List<String>();
names.add('Bard');
names.add('Google AI');

// استفاده از کلاس List با نوع int
var numbers = new List<int>();
numbers.add(1);
numbers.add(2);

بااحتیاط از کد استفاده کنید. بیشتر بدانیدcontent_copy

موضوعات مرتبط:

 • انواع داده در زبان دارت: <نشانی وب نامعتبر برداشته شد>
 • عملگرها در زبان دارت: <نشانی وب نامعتبر برداشته شد>
 • توابع در زبان دارت: <نشانی وب نامعتبر برداشته شد>

منابع مفید:

امیدوارم این توضیحات کامل و مفید بوده باشد.

نکات تکمیلی:

 • سازنده‌ها (Constructors): برای مقداردهی اولیه به ویژگی‌های اشیاء در هنگام ایجاد آنها استفاده می‌شوند.
 • getters و setters: برای دریافت و تنظیم مقادیر ویژگی‌ها به صورت ایمن استفاده می‌شوند.
 • مفاهیم شی گرایی: مانند وراثت، انکپسوله سازی، چندریختی و …
mojtaba نیم‌رخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجتبی خدابخشی

با نظراتون ما رو راهنمایی کنیدتا بتونیم به جایگاه برترین ها برسیم با تشکر